Fredag d. 10. april 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Gudstjeneste med billedprædiken. Temaet er nedtagelsen af korset og sønnetabet, som det dels er skildret i en romansk granit tympanon over den såkaldte Kathovedportal i Ribe domkirke og dels i en række akvareller af den moderne kirkekunstner Peter Brandes, som har ladet sig inspirere af den berømte stenhuggers værk.