Søren Kierkegaard er Danmarks mest kendte filosof. Overalt i verden er han læst og oversat. Han har også været emne for flere af vores sommerhøjskoler. Nu prøver vi selv at dykke ned i hans store forfatterskab.

14. januar, 28. januar og 4. februar kl. 19-21 vil sognepræst Anna Birgit Thyssen holde studiekreds om bogen:
”Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, tre gudelige Taler: Om tavshed, om lydighed og om glæde.”

Deltagerne vil stifte bekendtskab med den udgave, som Kristelig Dagblads Forlag udgav i 2013. En udgave, der indeholder de tre ovennævnte opbyggelige taler og et efterskrift af Niels Jørgen Cappelørn, mangeårige leder af Søren Kierkegaard forskningscenteret. Vi vil også se på de monotypier, som Maja Lisa Engelhardt har udført til bogen og høre lidt om Kierkegaards betydning for den moderne billedkunstner.

Tilmelding er nødvendig og senest uge 2 på mail: abth@km.dk eller tlf. 55 37 02 65.