Menighedsrådsvalg

Der er menighedsrådsvalg i 2020. Det sker under ændret procedure, idet der skal indkaldes til et orienterende
møde i hele landet tirsdag den 9. juni kl. 19.00.

På mødet vil vi oplyse om arbejdet i den forløbne funktionsperiode samt om kommende opgaver, herunder
regnskab og budget. Der vil ligeledes blive orienteret om antallet af kandidater, der skal vælges til det kommende
råd, og på den baggrund afklares, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater eller stedfortrædere.

Den 15. september skal der også i hele landet indkaldes til en valgforsamling, hvor opstilling af kandidater og
selve valget foregår.

Vi håber, at I vil møde op den 9. juni i konfirmandstuen for at høre om arbejdet her i vores sogn.