Menighedsrådsvalg 2020

I år skal der være valg til menighedsråd, og det er første gang, at den nye valgform finder anvendelse.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Vi arbejder både med planlægningen af aktiviteter og kirkens rammer, herunder økonomi.

Menighedsrådet i Kastrup består af 7 medlemmer og præsten.

For at stille op skal du:

Være over 18 år

Være medlem af folkekirken

Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.


Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte dit lokale menighedsråd og høre, hvordan arbejdet organiseres. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage bedst muligt ift. dine interesser og kompetencer. Læs evt. mere på menighedsraadsvalg.dk. Du kan kontakte os på 7470@sogn.dk.


Valgforsamling

Selve valget sker på Valgforsamlingen, der afholdes tirsdag den 15. september 2020 KL. 19 i præstegården.

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden og indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

Dagsorden for valgforsamlingen:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.