Opfordringer fra biskoppen

Klokkeringning

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Danmarks kirker inviterer alle til bededag

Søndag den 29. marts inviteres alle danskere til at bede en bøn for Danmark i den nuværende coronakrise. Bag invitationen står organisationen Evangelisk Alliance sammen med kirker fra folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne.

Kirkerne er lukkede for tiden, men det hindrer ikke kirker på tværs af kirkesamfund til at invitere til en fælles bededag for Danmark midt i coronakrisen. En online platform bliver således samlingspunktet, når flere folkekirker, den katolske kirke og frikirker søndag den 29. marts inviterer alle, der gerne vil bede en bøn, til at bede sammen for Danmark og den aktuelle krise.

- I krisetider har kirken altid kaldt til bøn. Og da vi lige nu står i den måske værste krise siden Anden Verdenskrig, er det oplagt, at kirkerne samler sig for at bede for vores land og vores verden og for de mennesker, som er smittede af coronavirussen, forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Evangelisk Alliance.

- Det er vigtigt, at vi står sammen som land og som kirker i en tid, hvor vores skrøbelighed og sårbarhed som mennesker bliver blotlagt. Og at bede Gud om hjælp i sådan en situation, tror jeg er en meget grundlæggende impuls hos os mennesker.

På Evangelisk Alliances hjemmeside vil kirkeledere fra de forskellige trossamfund lægge videoer op med en kort introduktion til forskellige bedeemner, ligesom der også vil ligge nogle skrevne bønner, som man kan bede med på derhjemme. Endelig vil der være nogle stikord til bedeemner, som giver folk mulighed for at formulere deres egne bønner.

- Vi fornemmer, at der er mange danskere i denne tid, som ønsker at bede til Gud for vores land og vores kære, og derfor tror vi, at der er mange som vil bakke op om bededagen og bede med derhjemme, når dagen officielt går i gang klokken 10.00, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

 

Så er der fundet en ny dato for årets konfirmationer

Begge konfirmationer afholdes 30. august.

Kl. 9.30 for de konfirmander, der skulle have været konfirmeret den 3 maj

Kl. 11.30 for de konfirmander, der skulle have været konfirmeret 8. maj.

 

Nye tiltag ift. corona - opdatering 18. marts

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går 17. marts, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen og er kommet med følgende udmelding i dag.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Dåb og vielser
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage.

Begravelser og bisættelser
Ved begravelser og bisættelser i folkekirken skal man ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Der opfordres til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Nøddåb og nødvielser
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem.

Konfirmationer
Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Kastrup Menighedsråd og sognepræst Anna Birgit Thyssen følger sagen tæt og kommer med nye opdateringer løbende, herunder nye datoer for forårets konfirmationer.

 

Coronaopdatering 12. marts

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning pr. 12. marts. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre til 1. april.
 
Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært. Det vil sige, at vi aflyser de annoncerede aktiviteter, som filmklub, eftermiddagsmøde og menighedsrådsmøde.
 
Kirkelige handlinger, som dåb, begravelser og vielser, kan fortsat afholdes, hvis der ikke findes en ny dato, men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.
 
Alt personale, herunder graver og gravermedhjælper, er ligeledes hjemsendt frem til 1. april.