Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

B.S. Ingemanns dag

Den 3. juli kl. 10.30 er vi i Kastrup kirke med til at fejre den såkaldte Ingemanns dag. Det betyder, at vi ved højmessen den 3. juli synger salmer af den kendte digter og forfatter fra Sorø, B.S. Ingemann, ligesom prædikenen vil inddrage Ingemann, der var en nær ven af H.C. Andersen.

Her bringes et uddrag af artiklen ”Lover Herren, han er nær” udgivet i anledningen af den forestående dag, forfattet af Peter Balslev-Clausen, formand for Ingemanns-selskabet:
”Det er i år 200 år siden, salmedigteren B.S. Ingemann blev udnævnt til lektor i dansk sprog og litteratur ved Sorø Akademi.
En af de første opgaver, Ingemann fik, da han var tiltrådt stillingen ved Sorø Akademi, var at forestå en Samling af morgensalmer til brug ved Akademiets daglige morgensang. Ingemann blev i første omgang opfordret til at samle og bearbejde nogle af de kendte morgensalmer fra den danske salmetradition, ikke mindst nogle af Kingos morgensalmer.

Da Ingemann ikke følte, at det var hans sag at bearbejde andres salmer, valgte han at skrive en række nye morgensalmer, syv i alt, en til hver dag i ugen. Disse nye salmer skulle efter Ingemanns opfattelse dels skrives til kendte salmemelodier, sådan at alle med det samme kunne synge med på dem, dels skulle de ikke være for lange, dvs. de
skulle være på to til tre vers, sådan at de var hurtige at lære udenad og hurtige at synge. Det vil sige, at den forkyndelse, som salmerne indeholdt, skulle være kort og klar, sådan at ikke alene salmernes ord, men også deres indhold kunne huskes uden besvær.

Kun en enkelt af de syv morgensalmer kendes og bruges i dag, ”Lover Herren! Han er nær”, (som vi også ofte synger i Kastrup, DDS 404). Salmen er en opfordring til dem, der synger den, om at lovsynge den Herre, der, som han sagde i evangeliet, er til stede, hvor to og tre er forsamlede i hans navn. Den Herre, som de, der synger salmen, derefter henvender sig direkte til, er til stede her og nu, mens akademiets elever og lærere synger morgensangen. Han er der dag
og nat, mens vi lever, og når vi dør, er han der, og han vil være der i hans rige, hvor han tager os med i sit evige fællesskab”.