Vordingborg og Kastrup sogn og sognepræsterne Lisbeth Sinnet Froholdt, Søren Schiøler Linck og Anna Birgit Thyssen fortsætter med nye film arrangementer, når det igen er muligt at samles.

Om filmklubben

Filmen vises i Biografcaféen i Vordingborg kl. 16.00 med efterfølgende spisning henholdsvis i Vordingborg kirkes sognegård på Færgegårdsvej 3 og Kastrup præstegård, Sct. Clemensvej 66. Efter filmforevisningen samles de, der har meldt sig til middag i Vordingborg, i sognegården, og de, der har tilmeldt sig til middag i Kastrup, i konfirmandstuen. Efter spisningen vil der være kaffe/kage samt samtale om den film, vi har set sammen. Vi slutter ca. kl. 20.00-20.30.

Tilmelding er nødvendig - senest en uge før filmaftenen!

For deltagere i Vordingborg skal tilmelding og betaling ske på Vordingborg kirkes hjemmeside eller til Annette Wolff på Vordingborg kirkekontor tlf.: 55 37 02 13, kontortid hver dag 9-13.

For deltagere i Kastrup skal tilmelding og betaling ske ENTEN: Via bankkonto til Kastrup kirkes konto: Reg.nr. 0040 kontonummer: 4400029011. ELLER: Via Mobile Pay: 94504.

Prisen er 80 kr. for hele arrangementet. 

Yderligere spørgsmål kan rettes til sognepræst Anna Birgit Thyssen tlf.: 55 37 02 65, sognepræst Søren Schiøler Linck tlf.: 40 35 17 39 eller sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt tlf.: 40 35 17 51.

 

Kirke og Film:
Bliv også inspireret på hjemmesiden kirkeogfilm.dk

Hjemmesiden udgives af foreningen Kirke og Film med det formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden.