Konfirmation, tilmelding og forberedelse
For at blive konfirmeret er der 3 betingelser, som skal være opfyldt:

- Man skal være døbt
- Man skal have gået til konfirmationsforberedelse
- Man skal være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

ad 1) Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden.

ad 2) Konfirmationsforberedelsen tilbydes alle elever, der nu forlader Kastrup skole efter 6.kl. Der vil blive sendt brev ud til disse elever umiddelbart inden sommerferien, og det meddeles i dagspressen samt i sognets kirkeblad, hvornår konfirmandindskrivningen vil finde sted.

Konfirmandindskrivningen foregår i forbindelse med en gudstjeneste i begyndelsen af september måned. Det forventes, at alle kommende konfirmander og mindst en af deres forældre deltager.

Indskrivningen og en orientering om diverse praktiske ting samt en skitsering af, hvordan selve konfirmationsforberedelsen kommer til at foregå, finder sted i præstegårdens konfirmandlokale.

Er der over 26 elever, er eleverne hidtil blevet delt i to hold. Konfirmationsforberedelsen strækker sig over et forløb på ca. 25 gange eller 48 lektioner i alt. I forberedelsesforløbet vil der endvidere være inkluderet en studietur til København eller Roskilde.

Eventuelt også en mindre tur, hvor vi besøger en moderne kirke (f.eks. Holsted kirke ved Næstved).

Hvis man ønsker at afslutte konfirmationsforberedelsen med konfirmation, er der mødepligt til både undervisningen og studieturen(e). Desuden forventes det, at man hele forløbet igennem går i kirke, dvs. 10 gange.

Konfirmationshandlingen
Konfirmationen finder sted ved en normal gudstjeneste i kirken - datoerne herfor finder du umiddelbart nedenfor.   

Hidtil har det været således, at de elever, der går i A-klassen på Kastrup skole, skal konfirmeres 3.søndag efter påske, og de, der går i B-klassen Store Bededag.  Er man ellers i tvivl, bedes man kontakte sognepræsten eller præstesekretæren.