Konfirmation, indskrivning og forberedelse
For at blive konfirmeret er der 3 betingelser, som skal være opfyldt:

- Man skal være døbt
- Man skal have gået til konfirmationsforberedelse
- Man skal være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

ad 1) Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden.

ad 2) Konfirmationsforberedelsen tilbydes alle elever, der nu forlader Kastrup skole efter 6.kl.

Konfirmandindskrivningen foregår elektronisk på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding.

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, skal du kontakte Kastrup Kirke.

Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

Efterårets undervisning begynder fredag 25. oktober i Kastrup præstegård kl. 8.00 - 9.30.

Der er forklaringsgudstjeneste og efterfølgende orientering om den kommende undervisning søndag den 29. september kl.19.00.

De, der går i 6. kl. på Kastrup afdelingen af Iselingeskolen, vil modtage et brev om den kommende undervisning inden sommerferien.

Konfirmationsforberedelsen strækker sig over et forløb på ca. 25 gange eller 48 lektioner i alt. I forberedelsesforløbet vil der endvidere være inkluderet en studietur til København eller Roskilde.

Eventuelt også en mindre tur, hvor vi besøger en moderne kirke (f.eks. Holsted kirke ved Næstved).

Hvis man ønsker at afslutte konfirmationsforberedelsen med konfirmation, er der mødepligt til både undervisningen og studieturen(e). Desuden forventes det, at man hele forløbet igennem går i kirke, dvs. 10 gange.

Konfirmationshandlingen
Konfirmationen finder sted ved en normal gudstjeneste i kirken - datoerne herfor finder du umiddelbart nedenfor.   

Hidtil har det været således, at de elever, der går i A-klassen på Kastrup skole, skal konfirmeres 3.søndag efter påske, og de, der går i B-klassen Store Bededag.  Er man ellers i tvivl, bedes man kontakte sognepræsten eller præstesekretæren.