Musik i kirken

Søndag den 1. november kl. 16.00 afholder vi Alle Helgens-gudstjeneste.

Det er en eftermiddags-og musikgudstjeneste, hvor vi mindes de af vores slægtninge og venner, vi har mistet hver især. Navnene på de mennesker,der er gået bort i det forgangne år og begravet eller bisat fra Kastrup kirke, vil blive læst op, og vi vil ære deres minde med stilhed, bøn, sang og musik.