Musikgudstjeneste den 10. maj kl. 10.30

Denne søndag skal vi høre værker af komponisterne Buxtehude, Bach og Mendelsohn, som vores organist Kristoffer Frederickson opgiver til sin årsprøve på konservatoriet.

Solosang ved kirkesanger Carsten N. Larsen og menighedens fællessalmesang vil være ledsaget af
tekstbetragtninger over dagens evangelietekst.