Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kastrup Kirke - Sognets Vejkirke

I sommerperioden fra den 1. juni til og med den
31. august fungerer Kastrup kirke som vejkirke.

Det betyder, at kirken i denne periode er åben for
publikum tirsdag-torsdag kl. 9.00-15.00
(undtagen ved kirkelige handlinger
- så som bryllupper, begravelser o.l.).

I forbindelse med vejkirkeordningen er der udgivet
en folder, der også angiver andre kirker, der ligeledes
har åben i sommerperioden.

Om Kastrup kirke kan du læse i folderens side 25
(kirke nr. 178), at man bl.a. kan se en Sct. Clemens
altertavle, en granitdøbefont med inskription og en
prædikestol med evangelistsymboler.

Hent folderen i kirkens våbenhus eller
vejkirkernes hjemmeside,
ligesom den også er til uddeling på biblioteket,
turistbureau o.lign.  

I våbenhuset er der også mulighed for at købe
den 16 siders tryksag ”Kastrup Kirke i tusind år”,
som fortæller om kirkens historie. Pris 20,- kr.