I sommerperioden fra den 1. juni til og med den
1. september fungerer Kastrup kirke som vejkirke.

Det betyder, at kirken i denne periode er åben for publikum tirsdag-torsdag fra kl. 9.00-15.00 (undtagen ved kirkelige handlinger - så som bryllupper, begravelser o.l.).

I forbindelse med vejkirkeordningen er der udgivet en folder, der også angiver andre kirker, der ligeledes har åben i sommer-perioden.

Om Kastrup kirke kan du læse i folderens side 25 (kirke nr. 184), at man bl.a. kan se en Sct. Clemens altertavle, en granitdøbefont med inskription og en prædikestol med evangelistsymboler.

Hent folderen i kirkens våbenhus eller på vejkirkernes hjemmeside, ligesom den også er til uddeling på biblioteket, turistbureau o.lign.  

I våbenhuset er der også mulighed for at købe den 16 siders tryksag ”Kastrup Kirke i tusind år” som fortæller om kirkens historie. Pris 20,- kr.