Bemærk, at henvendelser vedr. kirkelige handlinger som dåb, bisættelser, vielser mm. skal ske direkte til præsten

Formand:
Birgit Larsen
Damvænget 3,
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 37 74

Næstformand:
Poul Martin Lund
Søndre Landevej 20
4780 Stege
Tlf. 24 20 21 48

Personalets kontaktperson:
Finn Larsen
Damvænget 3
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 37 74
 

Kasserer:
Steen Haines Asmussen
Tværvej 30
4760 Vordingborg
Tlf. 40 68 59 13

Webmaster/sekretær for menighedsrådet:
Maria Langhoff
Kastrupvej 5 
4760 Vordingborg
Tlf. 28 43 05 20
Mail: kastrupkirkeweb@gmail.com
 

Menighedsrådsmedlem: 
Bodil Jakobsen
Farøvej 3, 3. th.
4760 Vordingborg
Tlf. 45 81 46 31

Sognepræst:
Anna Birgit Thyssen
Sct. Clemensvej 66
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 02 65
Mail: Anna Birgit Thyssen
 
 

Regnskabsfører:
Heidi Lukke Larsen
Tværgade 16, st. 
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20 95 02 99 (bedst onsdag-fredag)

Kirkeværge:
Peter K. Hemmingsen
Tlf. 20 55 15 18 (bedst efter kl. 17.00)
Mail: peterhemmingsen1983@gmail.com