Kastrup Kirke
Sct. Clemensvej 66
4760 Vordingborg

Alle henvendelser vedr. dåb, bisættelser, vielser o.lign. skal ske til præsten.

Præst:
Anna Birgit Thyssen
Sct. Clemensvej 66
4760 Vordingborg
Tlf.: 55 37 02 65, Fax: 55 34 62 69
Mail: abth@km.dk

Træffes alle dage undtagen mandag

Præstesekretær:
Inge de Leschzky Caspersen
Træffes onsdag kl. 10.00 - 16.00
i præstegården
tlf: 55 37 02 65

Organist:
Kristoffer Frederickson
kristoffer.frederickson@hotmail.com

Kirkesanger:
Carsten Nøhr Larsen
Tlf.: 26 82 64 86 

Graver:
Suzi Rasmussen
Tlf.: 20 31 38 08

Gravermedhjælper:
Gert Langhoff
Tlf. 41 26 02 68

Kirkeværge:
Peter K. Hemmingsen
Tlf. 20 55 15 18 (bedst efter kl. 17.00)
Mail: peterhemmingsen1983@gmail.com  

Regnskabsfører:
Heidi Lukke Larsen
Tlf. 20 95 02 99 (bedst onsdag-fredag) 
talheidi@hotmail.com

Kontaktperson:
Finn Larsen
Tlf.: 55 37 37 74