Kastrup Kirke
Sct. Clemensvej 66
4760 Vordingborg

Alle henvendelser vedr. dåb, bisættelser, vielser o.lign. skal ske til præsten.

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger, som f.ek. cpr.nr., skal du sende din henvendelse via denne sikre formular:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=20756

Præst:
Anna Birgit Thyssen
Sct. Clemensvej 66
4760 Vordingborg
Tlf.: 55 37 02 65, Fax: 55 34 62 69
Mail: abth@km.dk

Træffes alle dage undtagen mandag

Præstesekretær:
Inge de Leschzky Caspersen
Træffes onsdag kl. 09.30 - 15.30
i præstegården
tlf: 55 37 02 65

Organist:
Kristoffer Frederickson
kristoffer.frederickson@hotmail.com

Kirkesanger:
Carsten Nøhr Larsen
Tlf.: 26 82 64 86 

Graver:
Suzi Rasmussen
Tlf.: 20 31 38 08

Gravermedhjælper:
Gert Langhoff
Tlf. 41 26 02 68

Kirkeværge:
Peter K. Hemmingsen
Tlf. 20 55 15 18 (bedst efter kl. 17.00)
Mail: peterhemmingsen1983@gmail.com  

Regnskabsfører:
Heidi Lukke Larsen
Tlf. 20 95 02 99 (bedst onsdag-fredag) 
talheidi@hotmail.com

Kontaktperson:
Finn Larsen
Tlf.: 55 37 37 74